Vocabulari - clòtxina

Clòtxina: petxina gran. Al país valencià dels musclos en diuen clòtxines. I a més, és una forma correcta del castellanisme "almeja" (no cal dir que en sentit anatòmic).
Clam shelter

©greenchartreuse
CC BY 2.0


Res millor que el marisc per menjar els dia de platja... veieu el vídeo!