Efecte Coolidge

El Sr. Calvin Coolidge, president dels EUA, visitava una granja avícola amb la seva muller quan ella va demanar al granger com s'ho feien per produir tants ous amb tant pocs galls. El granger li va aclarir que els galls copulaven molts cops cada dia, i la Sra Coolidge va comentar "expliqui-ho al Sr Coolidge, això". Quan ho va sentir, el president va preguntar "I cada gall copula amb una sola gallina?". "No, amb moltes diferents" li van dir. I el president va respondre "Expliqui això a la Sra Coolidge!"

Aquesta anècdota ha donat nom al fenomen comprovat científicament segons el qual, sobretot en els mascles, la introducció d'una nova parella sexual receptiva renova el desig.
Més informació (en anglès) a l'article de Wikipedia sobre l'Efecte Coolidge.
I per amanir-ho, una revista online mexicana: The Coolidge Effect Magazine.A rooster and two hens
© *CA*
CC BY-NC-SA 2.0