Nine songs

Pel·lícula de Michael Winterbottom, un dels més rellevants cineastes europeus actuals. Nine songs fa de mal classificar, intercala escenes de sexe explícit amb actuacions de grups de rock. Es va rodar sense guió i amb l'equip mínim. No és porno, però s'hi acosta molt!